ArcGIS to aplikacja pozwalająca możliwość na pracę w grupie, umożliwia ona korzystanie z|obsługę map, scen, aplikacji, warstw analiz i danych. Projektowanie ich oraz udostępnianie. System ArcGIS  jest grupą programów pozwalającym do pracy na danych informacji przestrzennej GIS. W skład pakietu wchodzą aplikacje ArcMAPm ArcCatalog, ArcToolbox, ARcScene i ArcGLobe. Więcej doczytasz tu: http://www.arcanagis.pl/platforma-arcgis-nowoczesny-system-informacji-geograficznej/ Pakiet można wzbogacać o […]